Wmo

U komt misschien in aanmerking voor ondersteuning vanuit de Wmo

(Wet maatschappelijke ondersteuning: Wmo 2015)

En zo ja, hoe gaat het dan verder?

De overheid heeft bepaald dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Gemeenten kunnen ieder voor zich een eigen beleid bepalen om deze ondersteuning te verlenen. De ene Gemeente verleent wel ondersteuning voor een Spatoilet®; de andere niet!

Afhankelijk van de gemeente waar u woont, is het denkbaar dat u in aanmerking komt voor ondersteuning op grond van de Wmo voor de aanschaf en installatie van een SPATOILET®.

Stap 1:
U informeert bij uw gemeente naar de mogelijkheid tot ondersteuning voor de aanschaf en installatie van een Spatoilet®.
Tip: Gemeenten voeren de Wmo veelal uit via een ‘Wmo-loket’ of een ‘sociaal-loket’. Informeer daarnaar. Omdat niet alle gemeente ambtenaren bekend zijn met een toiletzitting met onderdouche, is het handig, als u toch persoonlijk naar de gemeente gaat, Spatoilet® informatie (bijvoorbeeld: een advertentie van Spatoilet® of een afdruk van de website) mee te nemen. Dan ziet de ambtenaar waar u het over heeft.

Stap 2:
De gemeente doet vervolgens een onderzoek naar uw persoonlijke situatie. Op die wijze onderzoekt de gemeente of u voor ondersteuning in aanmerking komt.

Stap 3:
Als de gemeente uw aanvraag honoreert voor de aanschaf van een Spatoilet®, dan geven wij een offerte af: aan u persoonlijk, of rechtstreeks aan de gemeente.

De gemeente kan positief beslissen op uw verzoek, onder het stellen van voorwaarden, bijvoorbeeld een (terug)betalingsregeling of een gedeeltelijke vergoeding.

Stap 4:
De Gemeente geeft ons vervolgens opdracht het Spatoilet® bij u te plaatsen. Wij maken dan telefonisch een afspraak met u voor de plaatsing van het Spatoilet®. Na plaatsing zenden wij onze factuur aan de Gemeente.

Stap 5:
Zijn er vragen, doen zich storingen voor: neem dan rechtstreeks contact op met ons: telefoon: 072 5629 269 of 020 6141 232. Spatoilet® geeft als enige aanbieder 3 jaar garantie na plaatsing.