Algemene voorwaarden Spatoilet®

Wie is Spatoilet?

“Spatoilet® ” is de handels- en merknaam van THEOREMA B.V. statutair gevestigd te Alkmaar, Nederland, maar feitelijk hebben wij ons kantoor in de Schollenbrugstraat 10-hs te 1091 EZ Amsterdam.

Wat verkopen wij en hoe kunt u bestellen?

Spatoilet® verkoopt een eigen merk toiletbril met onder-douche.
U kunt via onze website bestellen. Na bestelling, hebt u de Spatoilet® de volgende of uiterlijk de daaropvolgende werkdag in huis.

U kunt via onze website of met het telefoonnummer uit de advertenties informatie opvragen, over het bestellen of maken van afspraken over installatie.

Prijs, BTW en portokosten

De door ons op de website en de in advertenties weergegeven prijs is inclusief BTW.
Koopt u via onze website en wordt de Spatoilet® u toegestuurd binnen Nederland dan brengen wij u geen verzendkosten in rekening. Voor leveringen buiten Nederland, wordt er € 25,20 in rekening gebracht.

Installeren:

Een handige “doe-het-zelver” kan de Spatoilet® zelf installeren, maar als u dat wenst doen wij dat graag voor u. Bij installatie door Spatoilet® zelf, zijn er kosten aan verbonden. Wij vragen voor installatie binnen Nederland een vast bedrag van € 195,- dat is inclusief voorrijkosten, BTW en alle noodzakelijke materialen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan! Onze installateur heeft een ruime ervaring bij het installeren en leveren van Spatoilet-zittingen. Mocht er onverhoopt, toch iets misgaan bij levering of installatie, dan is het goed om te weten dat wij voor die schade verzekerd zijn!

Bij de betaling van installatiekosten nemen wij contact met u op. Indien na contact blijkt dat wij de installatie redelijkerwijs niet binnen de € 195,- kunnen voldoen, behouden wij het recht een nieuw voorstel te doen qua installatiekosten, of de installatie te weigeren.

Retourtermijn

Tot 14 dagen na ontvangst van de Spatoilet® mag u deze aan ons terugsturen, ongeacht de reden. Wel stellen wij het op prijs dat U dat doet in de originele verpakking en ons vooraf telefonisch / per e-mail informeert.

De portokosten voor het terugsturen zijn voor uw rekening. Is de Spatoilet® reeds door u betaald, dan storten wij het bedrag binnen vijf werkdagen, na ontvangst van de toiletbril, terug op de rekening van waar de betaling aan ons is gedaan​. Wanneer de Spatoilet® door ons is geïnstalleerd, zijn ook de installatiekosten niet door U verschuldigd. U krijgt dus het volledige bedrag retour.

Bestellen en betalen:

Bestelt u via onze website dan zult u veelal bij het doen van de bestelling betalen.
Aan betalingen met een creditcard zijn kosten verbonden, daarvoor rekenen wij een bijdrage van € 7,50.

U ontvangt na uw bestelling of desgewenst na installatie, na 14 dagen uw factuur. U heeft recht op een retourtermijn van 14 dagen.

Wij verwachten dan wel dat die factuur binnen veertien dagen door u zal zijn voldaan.
Betaalt u om wat voor reden niet of niet het volledige factuurbedrag, dan gelden er in Nederland wettelijke regels voor het vergoeden van incassokosten en het betalen van wettelijke rente. Die regels gelden ook tussen u en Spatoilet®.

Vervoer en ontvangst:

Koopt u via internet, dan garanderen wij dat het pakket ook bij u aankomt. Nadat door u via internet de Spatoilet® is besteld, wordt het pakket veelal de volgende werkdag, maar hoogstens de werkdag erna bezorgd.

Als het pakket bij u wordt afgeleverd, inspecteer dan de verpakking. Deze dient in goede staat te zijn; zo niet accepteer dan het pakket niet en neem contact met ons op per telefoon of e-mail: info@Spatoilet.com.

Installatie | Gebruik en onderhoud

De Handleiding gaat over de juiste wijze van installeren, bedienen, onderhoud en reinigen. Wij raden u sterk aan die handleiding goed door te nemen en de instructies op te volgen. Dit is ook van belang voor het behoud van garantie.

Garantie:

Spatoilet® wordt speciaal door de fabrikant voor ons gemaakt. De kwaliteit van de Spatoilet® is hoog
en wij geven u dan ook volledige garantie gedurende een periode van DRIE (3) jaar vanaf de datum
van ontvangst of installatie van het product. Voor het recht op garantie stellen wij slechts twee voorwaarden: (i) wij verwachten van u dat de Spatoilet® op de voorgeschreven manier is geïnstalleerd, gebruikt, onderhouden en gereinigd. Is dat niet het geval, dan vervalt het recht op garantie.
(ii) de garantie geldt alleen als door u het volledige factuurbedrag inclusief eventuele porto-, bank-
of installatiekosten aan ons is betaald. Bij niet volledige betaling, bestaat geen recht op garantie.

Reparatie:

Ook al is de kwaliteit nog zo goed, er kan altijd iets stuk gaan ook buiten de garantietermijn. Is dat het geval en kunt u het niet op een andere manier verhelpen, neem dan contact met ons op. Onze installateur kan dan de situatie beoordelen en geeft een passende oplossing. Indien mogelijk wordt er gekeken of het artikel gerepareerd kan worden en tegen welke kosten.

Versie: December 2016