Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en Leveringsvoorwaarden SPATOILET®

 

Wie is SPATOILET?
“SPATOILET” is de handels- en merknaam van THEOREMA B.V. statutair gevestigd te Alkmaar,
Nederland, maar feitelijk hebben wij ons kantoor in de Schollenbrugstraat 10-hs te 1091EZ Amsterdam.

Wat verkopen wij en hoe kunt u bestellen?
SPATOILET verkoopt een eigen merk toiletbril met onder-douche.
U kunt via onze website bestellen. Na bestelling, hebt u de SPATOILET de volgende of uiterlijk de daarop volgende werkdag in huis.

U kunt via de op de website of in advertenties genoemde telefoonnummers ook meer informatie vragen,
bestellen of afspraken maken over installatie.

Prijs, btw en portokosten
De door ons op de website of in advertenties weergegeven prijs is inclusief btw.
Koopt u via onze website en wordt de SPATOILET u toegestuurd dan brengen wij U een bijdrage
in de verzendkosten in rekening. Deze bijdrage is € 0,- binnen Nederland.
Voor leveringen buiten Nederland € 25,20.

Installeren:
Een handige “doe-het-zelver” kan de SPATOILET zelf installeren, maar als u dat wenst doen wij dat graag
voor u. Aan installatie door ons zijn kosten verbonden. Wij vragen voor installatie binnen Nederland
een vast bedrag van € 150,00 dat is inclusief voorrijkosten, btw en alle noodzakelijke materialen.
Dus geen verrassingen! Onze installateur heeft een zeer ruime ervaring, maar gaat er toch iets mis,
dan is het goed te weten dat wij voor die schade goed verzekerd zijn!

Bij betaling van installatiekosten nemen wij contact met u op. Indien na contact blijkt dat wij de installatie redelijkerwijs niet binnen de € 150,- kunnen doen, behouden wij het recht een nieuw voorstel te doen qua installatiekosten, of de installatie te weigeren. 

Terugstuur termijn:
Tot 14 dagen na ontvangst van de Spatoilet mag u deze aan ons terugsturen, ongeacht de reden. Wel stellen wij het op prijs dat U dat doet in de originele verpakking en ons vooraf telefonisch / per email informeert.

De portokosten voor het terugsturen zijn voor uw rekening. Is de Spatoilet reeds door u betaald, dan storten wij het bedrag binnen vijf werkdagen na ontvangst van de toiletbril terug op de rekening van waar de betaling aan ons is gedaan. Als de Spatoilet door ons is geïnstalleerd, dan blijven de installatiekosten wel door U verschuldigd.

Betalen:
Bestelt u via onze website dan zult u veelal bij het doen van de bestelling betalen.
Aan betalingen met een creditcard zijn kosten verbonden; daarvoor rekenen wij een bijdrage van € 7,50.

Bestelt u telefonisch en/of laat u de Spatoilet door ons installeren, dan ontvangt U na ontvangst van de
Spatoilet of na installatie opgeveer 14 dagen daarna een factuur. Vaak is dat na de terugstuur termijn.

Wij verwachten dan wel dat die factuur binnen acht dagen door u zal zijn voldaan.
Betaalt u om wat voor reden niet of niet het volledige factuurbedrag, dan gelden er in Nederland wettelijke
regels voor het vergoeden van incassokosten en het betalen van wettelijke rente. Die regels gelden ook
tussen u en Spatoilet.

Vervoer en ontvangst:
Koopt u via internet, dan garanderen wij dat het pakket ook bij u aankomt. Nadat door u via internet de Spatoilet is besteld, wordt het pakket veelal de volgende werkdag, maar hoogstens de werkdag erna bezorgd.
Als het pakket bij u wordt afgeleverd, inspecteer dan de verpakking. Deze dient in goede staat te zijn; zo niet accepteer dan het pakket niet en neem contact met ons op per telefoon of e-mail: info@spatoilet.com.

Installatie / Gebruik / Onderhoud
De Handleiding gaat over de juiste wijze van installeren, bedienen, onderhoud en reinigen. Wij raden u
sterk aan die handleiding goed door te nemen en de instructies op te volgen. Dit is ook van belang voor
het behoud van garantie.

Garantie:
SPATOILET wordt speciaal door de fabrikant voor ons gemaakt. De kwaliteit van de SPATOILET is hoog
en wij geven u dan ook volledige garantie gedurende een periode van DRIE (3) jaar vanaf de datum
van ontvangst of installatie van het product. Voor het recht op garantie stellen wij slechts twee voorwaarden:
(i) wij verwachten van u dat de SPATOILET op de voorgeschreven manier is geïnstalleerd, gebruikt,
onderhouden en gereinigd. Is dat niet het geval, dan vervalt het recht op garantie.
(ii) de garantie geldt alleen als door u het volledige factuurbedrag inclusief eventuele porto-, bank-
of installatiekosten aan ons is betaald. Bij niet volledige betaling, bestaat geen recht op garantie.

Reparatie.
Ook al is de kwaliteit nog zo goed, er kan altijd iets stuk gaan ook buiten de garantietermijn. Is dat het geval
en kunt u het niet op een andere manier verhelpen, neem dan contact met ons op. Onze installateur kan dan
beoordelen of het euvel nog gerepareerd kan worden en tegen welke kosten.

Versie: December 2016